Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvláště u akumulátorů, jež tvoří významnou součást elektronických zařízení.

Jedna věc je tedy životnost akumulátoru druhou je jeho bezvadnost, kdy prodejce odpovídá za jeho vady 2 roky. Životnost akumulátoru a typicky zejména pozvolné zhoršování jeho výdrže (kapacity) je technickou záležitostí, kterou žádný obecně závazný právní předpis neupravuje.

Lze proto podpůrně lze vycházet z technických norem, například  z normy ČSN EN 61951-1 (akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 1: Nikl-kadmium) a z normy ČSN EN 61951-2 ED.2 (akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 2: Nikl-metalhydrid).

Podle rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 10 C 230/2011 má být podle výše uvedených technických norem standardní pokles kapacity baterie po 24 měsících okolo 50%. Z toho lze dovodit, že po jednom roce by pokles kapacity akumulátoru měl být okolo 25%.

Rozhodnutí vyššího, tedy odvolacího nebo dovolacího soudu zatím k této problematice nebyl vynesen. Nicméně dle našeho názoru lze ze zmíněného stanoviska Okresního soudu vycházet.

Výše uvedené se týká ale jen životnosti, nikoli záruky, ta musí být i v případě baterií, resp. akumulátorů minimálně dvouletá.

Toto rozlišování lze demonstrovat na následujících 2 příkladech:

  1. Zákazník reklamuje elektronické zařízení po 1 roce, že oproti dni jeho zakoupení je nyní jeho baterie (akumulátor) vybitá za polovinu původní doby. Tento pokles odpovídá tedy jakémusi standardu, technickým norám, proto by bylo možné takovouto reklamaci odmítnout, jako neoprávněnou.
  2. V dalším, případě zákazník reklamuje elektronické zařízení po 1 roce, že jeho baterie (akumulátor) přestal být funkční a nelze jej nabít. Tato reklamace bude oprávněná, jelikož jde o vadu baterie, nikoli o její zhoršení z hlediska životnosti. Je potom otázkou, jak by druhý případ hodnotil soud, pokud by bylo zjištěno, že zákazník elektronické zařízení podroboval zcela neobvyklému, extrémnímu zatížení, v jehož důsledku došlo ke snížení kapacity baterie za 1 rok na 0%.

V prodejních materiálech by tedy bylo možné uvést, že zákonná 2letá záruka se nevztahuje na životnost akumulátoru. Je potom technicko-obchodní otázkou, zda prodejce – eshop bude podrobněji specifikovat otázku životnosti baterie.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Formát, název a stručný popis smluvního či jiného právního vzoruPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Obchodní podmínky - eshop 131.05.2019 Stáhnout
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - eshop - spotřebitel 131.05.2019 Stáhnout

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi