Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele.

K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci jednatele nekončí dnem odstranění příslušného zápisu v obchodním rejstříku nebo dnem jeho odstoupení s funkce. Jednatel i poté, co ve výkonu funkce již skončil, zůstává odpovědný za vše co během jeho funkce dříve učinil.

Odstranění údaje o jednateli z obchodního rejstříku má proto okamžitý efekt zejména v tom, že tato osoba již nebude figurovat v aktuálním internetovémvýpise z obchodního rejstříku ani v ověřeném papírovém aktuálním výpise z Czech POINT.

Lze ale říci, že postupem času, uplynulého od skončení funkce jednatele, se jeho odpovědnost postupně snižuje, až po určité delší době může zcela vymizet.

Toto postupné snižování právní odpovědnosti odstoupivšího jednatele v čase, závisí na tom, o jaké konkrétní úkony nebo činy se jedná. Většinou je zánik této odpovědnosti spojen s plynutím promlčecích lhůt dle právních předpisů upravujících konkrétní typy odpovědnosti. Příkladmo a stručně lze zmínit některé tyto zákony a některé promlčecí lhůty:

  • občanskoprávní odpovědnost jednatele se zpravidla promlčuje tříleté promlčecí lhůtě. Je zde ale mnoho různých lhůt ve vztahu k různým protiprávním jednáním a závazkům. Také se často rozlišuje tzv. subjektivní a objektivní promlčecí doba. Promlčení občanskoprávní odpovědnosti je ale nutno se dovolat, což znamená, v případě žaloby vznést námitku promlčení.
  • trestněprávní odpovědnost jednatel se promlčuje v promlčecích lhůtách odstupňovaných v trestním zákoníku podle závažnosti toho kterého trestného činu. Délka těchto lhůt se pohybuje od 3 do 20 let.
  • obecná odpovědnost jednatele za přestupek se za 1 rok, nebo za 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč. Jedná se o obecnou odpovědnost, zvláštní zákony mohou stanovit i jinou délku promlčecí doby.

Shora uvedené neplatí bezvýjimečně. Například v souvislosti s protiprávním jednáním (nebo stavem), které započal původní jednatel, ale nový jednatel v něm pokračuje (nebo udržuje protiprávní stav), může někdy být postihován výlučně již jen nový jednatel.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde.

Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právních vzorů. Pro placené stahování je nyní k dispozici 121 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. K samotnému předplatnému vzorů lze dále volitelně získat i předplatné další právní pomoci.

Níže uvedené cenové tabulky obsahují variantu předplatného vzorů + předplatné další právní pomoci:

1 den neomezeného stahování všech smluvních a právních vzorů, z jednoho počítače, tabletu nebo mobilu + 1 hodina právních služeb, dle následné volby klienta (např. konzultace, úpravy vzorů pro konkrétní potřeby klienta či sepsání další smlouvy apod.)

2.900,00 

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace. Vzory jsou přehledně zařazeny do kategorií, které lze filtrovat a fulltextově prohledávat. Po zaplacení se klient spojí s naší advokátní kanceláří ohledně termínu a způsobu poskytnutí dalších předplacených služeb (pokud své návrhy již klient neuvedl do poznámky k platbě).

1 týden neomezeného stahování všech smluvních a právních vzorů, z jednoho počítače, tabletu nebo mobilu + 2 hodiny právních služeb, dle následné volby klienta (např. konzultace, úpravy vzorů pro konkrétní potřeby klienta či sepsání další smlouvy apod.)

5.900,00 

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace. Vzory jsou přehledně zařazeny do kategorií, které lze filtrovat a fulltextově prohledávat. Po zaplacení se klient spojí s naší advokátní kanceláří ohledně termínu a způsobu poskytnutí dalších předplacených služeb (pokud své návrhy již klient neuvedl do poznámky k platbě).

1 měsíc neomezeného stahování všech smluvních a právních vzorů, z jednoho počítače, tabletu nebo mobilu + 3 hodiny právních služeb, dle následné volby klienta (např. konzultace, úpravy vzorů pro konkrétní potřeby klienta či sepsání další smlouvy apod.)

9.900,00 

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace. Vzory jsou přehledně zařazeny do kategorií, které lze filtrovat a fulltextově prohledávat. Po zaplacení se klient spojí s naší advokátní kanceláří ohledně termínu a způsobu poskytnutí dalších předplacených služeb (pokud své návrhy již klient neuvedl do poznámky k platbě).

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...
Nebo nám zadejte veřejný bezplatný dotaz

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}