O nás

O advokátní kanceláři

Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří poskytující vysoce specializované právní služby české i zahraniční klientele v oblasti cizineckého, imigračního, azylového, uprchlického práva, a ve vybraných případech i v oblasti generální praxe.
Naším hlavním cílem je poskytovat klientům právní pomoc v nejvyšší možné kvalitě, ale při zachování její cenové dostupnosti a efektivity.
K tomuto cíli v každé převzaté kauze důsledně využíváme veškeré zákonné prostředky vedoucí k maximálnímu možnému úspěchu klienta, a za rozumného, pro klienta účelného, způsobu financování poskytovaných právních služeb.

Historie kanceláře

Počátky advokátní kanceláře sahají do roku 2009, kdy její zakladatel, Mgr. David Netušil započal vykonávat samostatnou advokátní praxi. Z důvodu značného nárůstu agendy bylo v roce 2012 započato poskytování právní pomoci pod hlavičkou společnosti advokáti online s.r.o.
Záhy po zahájení činnosti společnosti advokáti online s.r.o., získal její advokát, Mgr. David Netušil prestižní celostátní ocenění Právník roku, a to zejména v souvislosti a úspěchy při prosazování práv klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Naše specializace

Advokátní kancelář poskytuje vysoce specializovanou právní pomoc v oblastech cizineckého, imigračního, azylového а uprchlického práva, tedy všeho co se týká migrace a pobytu cizinců či uprchlíků na území České republiky a Evropské unie. Pro naše stálé klienty poskytujeme i některé právní služby v oblasti generální advokátní praxe, to ale vždy v závislosti na konkrétních okolnostech každého případu.
Úzká specializace advokátní kanceláře (tzv. "boutique law office" - "právní butik") umožňuje poskytnutí právní služby v nejvyšší možné kvalitě, termínu a při zachování velice příznivé ceny.

Moderní způsoby poskytování právní pomoci online

Kromě klasického způsobu osobních porad s klientem v kamenné advokátní kanceláři, jsme zařízeni k poskytování zcela plnohodnotných právní služeb prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků tzv. "advokacie online". K takovému způsobu poskytování právní pomoci jsme implementovali odpovídající postupy a technická opatření pro zachování vysokého stupně ochrany důvěrných informací předávaných klientem AK. Samozřejmostí je i přísné dodržování veškerých zákonných a etických požadavků při takovémto výkonu advokacie online.
Také exponovanou a mimořádně citlivou právní záležitost lze s klientem řešit online, při zachování dohodnutých pravidel bezpečné komunikace v internetu. V těchto případech je nutné implementovat i technická opatření na straně klienta.
© advokáti online s.r.o.

Search