Novela zákona o státním občanství 2020

Novela zákona o státním občanství, zpřísňující podmínky nabývání státního občanství, je v současné době připravena k prvnímu čtení a projednání v poslanecké sněmovně parlamentu ČR.

Hlavní cíle připravované novelizace

Novela zákona o státním občanství si klade za hlavní cíle následující:

  • Odstranění terminologická nekompatibilita s dalšími právními předpisy.
  • Problematické integrace do české společnosti takových nových českých státních občanů, kteří dostatečně neznají český jazyk a české reálie. Jedná se především o fyzické osoby, které nabývají české státní občanství prohlášením.
  • Nabývání státního občanství České republiky osobami, které nemají dostatečně úzký (skutečný) vztah k českému státu (genuine link).
  • Neúplnost a nekomplexnost údajů vedených v informačním systému Ústřední státoobčanské evidence.
  • Absence oprávnění Ministerstva vnitra ověřovat trestně správní bezúhonnost žadatelů o státní občanství ČR.

Related Posts

Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.