Poslední aktualizace: |

Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů.

Pomoc dětským dlužníkům

Novelou se navrhuje změna § 412a insolvenčního zákona. Změna má přinést výhodnější postavení tzv. dětskému dlužníkovi, pokud jeho dluhy vznikly ze dvou třetin před dosažením 18 let věku, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.

Dlužník by zároveň měl včas projevit vůli svou dluhovou situaci řešit, proto se jako poslední podmínka stanoví, že tyto dluhy vznikly v době tříletého období od dosažení 18 let věku dlužníka, po niž se mu přiznává zvýšená ochrana.

Účinnost novely

Novela nabude účinnosti dne 01.06.2019.

Přehled sledovaných změn právní úpravy ve specializaci naší advokátní kanceláře

Právní specializaceNovelizovaný zákonÚčinnostPopis změn zákonaSněmovní tisk
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEZaložení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. VÍCE INFORMACÍ...446/0, 02.04.2019
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEK odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků. VÍCE INFORMACÍ...207/0, 14.06.2018
Stavební právoStavební zákonNEPřipravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. VÍCE INFORMACÍ...383/0, 25.01.2019
Realitní právoObčanský zákoníkNEZjednodušení přijímání změn prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek. Upřesnění postavení společenství vlastníků, před jeho vznikem a zápisem do veřejného rejstříku. Změna úpravy přechodu dluhů vlastníka při převodu jednotky. Změna kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnosti. Zpřesnění práv a povinností vlastníka jednotky, zejména při provádění správy bytu a oznamovací povinnosti. Řešení otázek předkupního práva k bytové jednotce a mnoho dalšího přináší tento odborný článek. VÍCE INFORMACÍ...411/0, 06.09.2019
Insolvenční právoInsolvenční zákon01.10.2019Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. VÍCE INFORMACÍ...Novela je v účinnosti

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...