V naší advokátní kanceláři lze rovněž uzavřít (podepsat) smlouvu či jinou listinu formou notářského zápisu (veřejné listiny), před našimi spolupracujícími notáři. V těchto případech je nutno notářský zápis podepsat v dohodnutém termínu u nás v advokátní kanceláři, před notářem, za dodržení veškerých formalit vyžadovaných notářským řádem. Častým problémem je dohodnutí termínu a přesného času, kdy se všichni účastníci dostaví k podpisu notářského zápisu. Někteří účastníci se také mohou dlouhodobě nacházet ve vzdáleném městě od advokátní kanceláře nebo v zahraniční.

Tento problém řešíme jednoduše uzavřením notářského zápisu na základě plné moci podepsané klientem. V závislosti na intenzitě a kvalitě spolupráce s klientem, míře důvěry, složitosti případu a hodnoty věci, lze sjednat zcela přesné nebo volnější podmínky plné moci. V plné moci může být také uveden doslova přesný text notářského zápisu, který bude za klienta uzavřen. V tomto případě má klient absolutní jistotu o obsahu budoucího notářského zápisu. V jiných situacích lze přesné znění notářského zápisu nechat na naší advokátní kanceláři a plnou moc lze sepsat v i ve zcela obecném znění, i pro více notářských zápisů.

Klienti potom mohou nezávisle na sobě podepsat ověřeně plné moci a zaslat je naší advokátní kanceláři. Notářský zápis může být klientům okamžitě po sepsání doručen v ověřeném elektronickém originále nebo později, v papírovém originále poštou. AK může také za klienta ihned provést veškerá další podání nebo úkony, v souvislosti s předmětným notářským zápisem.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi