Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií

Kategorie: Vízové štítky|Poslední aktualizace návodu: 31.03.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Vízové štítky>Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií
Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny (Lex Ukrajina)Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny
Přechodný pobyt cizince po rozvodu manželství s občanem EUPřechodný pobyt cizince po rozvodu manželství s občanem EU

Návod přináší aktuální přehled číselných kódů druhů víz a pobytových povolení používaných na vízových štítcích vylepovaných do pasu a dále kódy druhu pobytu používané na biometrických průkazech pobytového povolení. Dále je zde přehled kódů států používaných v rámci pobytových agend Ministerstvem vnitra a cizineckou policií.

Aktualizace návodu o nové kódy dlouhodobých víz doplňkové ochrany pro válečné uprchlíky za Ukrajiny

Po nabytí účinnosti tzv. zákona Lex Ukrajina((Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)), dne 31.03.2022 byly kódů dlouhodobých víz aktualizovány o následující kódy:

  • D/DO/667 = občan Ukrajiny;
  • D/DO/668 = rodinný příslušník občana Ukrajiny – držitele dočasné ochrany;
  • D/DO/669 = dočasná ochrana z důvodů hodných zřetele.

Tyto nové kódy jsou rovněž doplněny do níže uvedené tabulky s možností vyhledávání.

K dočasné ochraně válečných uprchlíků z Ukrajiny od roku 2022 viz také návod: “Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny“.

Kódy dlouhodobých víz a výjezdního příkazu na vízových štítcích v pasu

V současné době Ministerstvo vnitra a Cizinecké policie využívá následující kódy pro označení druhu dlouhodobého víza nebo výjezdního příkazu na vízových štítcích vylepovaných do cestovního dokladu:

Kód víza (pobytu)Druh víza nebo pobytu
D/DO/667vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) udělené doplňkové ochrany občanovi Ukrajiny, kód platný od 01.04.2022
D/DO/668vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) udělené doplňkové ochrany rodinný příslušníku občana Ukrajiny – držiteli dočasné ochrany, kód platný od 01.04.2022
D/DO/669vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) udělené doplňkové ochrany z důvodů hodných zvláštního zřetele, kód platný od 01.04.2022
D/UD/diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí
D/UZ/ zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí
D/VC/00/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zdravotní
D/VC/02/vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – kulturní
D/VC/04/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – pozvání
D/VC/05/vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – oficiální (politický)
D/VC/06/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – podnikání – osoba samostatně výdělečně činná
D/VC/07/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – sportovní
D/VC/17/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je manžel/ka včetně druh – družka, včetně registrovaný partner stejného pohlaví)
D/VC/18/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je dítě narozené na území České republiky)
D/VC/19/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je dítě narozené mimo území České republiky)
D/VC/20/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je ostatní rodinný příslušník (např. rodič, prarodič)
D/VC/23/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (Směrnice Rady 2004/114/ES)
D/VC/24/vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (školení, stáž – jiné než Směrnice Rady 2004/114/ES)
D/VC/36/ vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – podnikání (výkonný, manažer
D/VC/99/vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – ostatní
D/VR/vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – převzetí povolení k pobytu
D/VS/85/vízum k pobytu nad 90 dnů – účel pobytu – strpění pobytu podle § 58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně
D/VS/88/vízum k pobytu nad 90 dnů – účel pobytu – ochrana na území
D/VS/91/vízum k pobytu nad 90 dnů – účel pobytu – strpění pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb.
R/VV/štítek AKT – výjezdní příkaz (není vízum)

Kódy víz a pobytu používané na biometrických průkazech pobytového povolení

V současné době Ministerstvo vnitra a Policie České republiky, Odbor cizinecké policie využívá následující kódy víz a povolení k pobytu, zejména na průkazech pobytových povolení cizinců a na pobytových průkazech azylantů a držitelů doplňkové ochrany:

Číselný kódPímenná část kódu a druh pobytuÚčel pobytu
0V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮZDRAVOTNÍ
0L - DLOUHODOBÝZDRAVOTNÍ
2V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮKULTURNÍ
2L - DLOUHODOBÝKULTURNÍ
3T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTURODINNÝ
4V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮPOZVÁNÍ
4L - DLOUHODOBÝPOZVÁNÍ
5V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮOFICIÁLNÍ (POLITICKÝ)
5L - DLOUHODOBÝOFICIÁLNÍ (POLITICKÝ)
5Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUOFICIÁLNÍ (POLITICKÝ)
6V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮPODNIKÁNÍ-OSVČ
6L - DLOUHODOBÝPODNIKÁNÍ-OSVČ
6P - PŘECHODNÝ OBČ. EUPODNIKÁNÍ-OSVČ
7V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮSPORTOVNÍ
7L - DLOUHODOBÝSPORTOVNÍ
7Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUSPORTOVNÍ
10V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮTURISTIKA
11V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮSTUDIUM (školení,stáž)
12Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUVÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (SMĚRNICE RADY 2005/71/ES)
17L - DLOUHODOBÝRODINNÝ-žadatel je manžel +/
17V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮRODINNÝ-žadatel je manžel +/
17P - PŘECHODNÝ OBČ. EURODINNÝ-žadatel je manžel +/
17R - ROD. PŘÍSL. EU PŘECHODNÝRODINNÝ-žadatel je manžel +/
17Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EURODINNÝ-žadatel je manžel +/
18L - DLOUHODOBÝRODINNÝ-žadatel je dítě naroz.na území ČR
18V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮRODINNÝ-žadatel je dítě naroz.na území ČR
18P - PŘECHODNÝ OBČ. EURODINNÝ-žadatel je dítě naroz.na území ČR
18R - ROD. PŘÍSL. EU PŘECHODNÝRODINNÝ-žadatel je dítě naroz.na území ČR
18Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EURODINNÝ-žadatel je dítě naroz.na území ČR
19L - DLOUHODOBÝRODINNÝ-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
19V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮRODINNÝ-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
19P - PŘECHODNÝ OBČ. EURODINNÝ-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
19R - ROD. PŘÍSL. EU PŘECHODNÝRODINNÝ-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
19Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EURODINNÝ-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
20L - DLOUHODOBÝRODINNÝ-žadatel je ost.rod.přísl.
20V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮRODINNÝ-žadatel je ost.rod.přísl.
20P - PŘECHODNÝ OBČ. EURODINNÝ-žadatel je ost.rod.přísl.
20R - ROD. PŘÍSL. EU PŘECHODNÝRODINNÝ-žadatel je ost.rod.přísl.
20Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EURODINNÝ-žadatel je ost.rod.přísl.
23L - DLOUHODOBÝStudium-směrnice
23V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮStudium-směrnice
23P - PŘECHODNÝ OBČ. EUStudium-směrnice
23Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUStudium-směrnice
24L - DLOUHODOBÝStudium(školení,stáž)-jiné než směrnice
24V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮStudium(školení,stáž)-jiné než směrnice
24P - PŘECHODNÝ OBČ. EUStudium(školení,stáž)-jiné než směrnice
24Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUStudium(školení,stáž)-jiné než směrnice
25L - DLOUHODOBÝVÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (SMĚRNICE RADY 2005/71/ES)
27L - DLOUHODOBÝZAMĚSTNÁNÍ-zaměstnanecká karta
27P - PŘECHODNÝ OBČ. EUZAMĚSTNÁNÍ
28L - DLOUHODOBÝZaměstnání-MODRÁ KARTA
37V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮWH (pracovní dovolená)
38V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮZÁCVIK
41E - TRVALÝ OBČ. EUZ HUMANITÁRNÍCH DŮVODŮ
41H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝZ HUMANITÁRNÍCH DŮVODŮ
41F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝZ HUMANITÁRNÍCH DŮVODŮ
412 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentZ HUMANITÁRNÍCH DŮVODŮ
413 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentZ HUMANITÁRNÍCH DŮVODŮ
42E - TRVALÝ OBČ. EUJINÝCH DŮVODŮ HODNÝCH ZŘETELE
42H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝJINÝCH DŮVODŮ HODNÝCH ZŘETELE
42F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝJINÝCH DŮVODŮ HODNÝCH ZŘETELE
422 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentJINÝCH DŮVODŮ HODNÝCH ZŘETELE
423 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentJINÝCH DŮVODŮ HODNÝCH ZŘETELE
43Z - ŽADATEL NA OAMP MVV ZÁJMU ČR
43E - TRVALÝ OBČ. EUV ZÁJMU ČR
43H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝV ZÁJMU ČR
43F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝV ZÁJMU ČR
432 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentV ZÁJMU ČR
433 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentV ZÁJMU ČR
47Z - ŽADATEL NA OAMP MVPOBYT PO AZYLU
47E - TRVALÝ OBČ. EUPOBYT PO AZYLU
47H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝPOBYT PO AZYLU
47F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝPOBYT PO AZYLU
472 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentPOBYT PO AZYLU
473 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentPOBYT PO AZYLU
48M - TRVALÝ - § 87 NÁHR. VÝCHOVAOPRÁVNĚNÍ K TRVALÉMU POBYTU
48E - TRVALÝ OBČ. EUOPRÁVNĚNÍ K TRVALÉMU POBYTU
48H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝOPRÁVNĚNÍ K TRVALÉMU POBYTU
48F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝOPRÁVNĚNÍ K TRVALÉMU POBYTU
482 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentOPRÁVNĚNÍ K TRVALÉMU POBYTU
483 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentOPRÁVNĚNÍ K TRVALÉMU POBYTU
497 - MEZINÁRODNÍ OCHRANA-azylant-ResidentEUMezinárodní ochrana-azylant-ResidentEU
496 - MEZINÁRODNÍ OCHRANA-azylantMezinárodní ochrana-azylant
51W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
51E - TRVALÝ OBČ. EUTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
51T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
51H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
51F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
512 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
513 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
52V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮSEZÓNNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
545 - MEZINÁRODNÍ OCHRANA-doplňková-ResidentEUMezinárodní ochrana-doplňková-ResidentEU
544 - MEZINÁRODNÍ OCHRANA-doplňková ochranaMezinárodní ochrana-doplňková
56L - DLOUHODOBÝrezident jiného čl.státu EÚ(§42c)
57L - DLOUHODOBÝrodinný přísl.rezidenta jiného čl.státu EÚ(§42c odst.5)
58L - DLOUHODOBÝrodinný přísl.výzkumného pracovníka(§42 odst.3)
59L - DLOUHODOBÝrodinný přísl.držitele Modré karty jinde(§42a odst.3)
60T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUspolečné soužití cizinců (§66 odst.1 písm.d)
60W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentspolečné soužití cizinců (§66 odst.1 písm.d)
67T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUpředchozí povolení k pobytu bylo zrušeno (§66 odst.2)
67W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentpředchozí povolení k pobytu bylo zrušeno (§66 odst.2)
68T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUpovolení po 5 letech nepřetržitého pobytu(§68 odst 1)
68W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentpovolení po 5 letech nepřetržitého pobytu(§68 odst 1)
69T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUpovolení po 5 letech v EÚ (§68 odst4)
69W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentpovolení po 5 letech v EÚ (§68 odst4)
70H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝsloučení s obč.ČR-žadatel je manžel +/
702 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentsloučení s obč.ČR-žadatel je manžel +/
71H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝsloučení s obč.ČR-žadatel je dítě nar. na území ČR
712 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentsloučení s obč.ČR-žadatel je dítě naroz. na území ČR
72H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝsloučení s obč.ČR-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
722 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentsloučení s obč.ČR-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
73H - ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR TRVALÝsloučení s obč.ČR-žadatel je ost.rodin.přísl.
732 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.ČR - rezidentsloučení s obč.ČR-žadatel je ost.rodin.přísl.
74E - TRVALÝ OBČ. EUsloučení s obč.EU-žadatel je manžel +/
74F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝsloučení s obč.EU-žadatel je manžel +/
743 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentsloučení s obč.EU-žadatel je manžel +/
75E - TRVALÝ OBČ. EUsloučení s obč.EU-žadatel je dítě nar. na území ČR
75F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝsloučení s obč.EU-žadatel je dítě nar. na území ČR
753 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentsloučení s obč.EU-žadatel je dítě nar. na území ČR
76E - TRVALÝ OBČ. EUsloučení s obč.EU-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
76F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝsloučení s obč.EU-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
763 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentsloučení s obč.EU-žadatel je dítě naroz.mimo území ČR
77E - TRVALÝ OBČ. EUsloučení s obč.EU-žadatel je ost.rodin.přísl.
77F - ROD. PŘÍSL. EU TRVALÝsloučení s obč.EU-žadatel je ost.rodin.přísl.
773 - TRV.ROD.PŘÍSL.OBČ.EU - rezidentsloučení s obč.EU-žadatel je ost.rodin.přísl
78L - DLOUHODOBÝinvestování (§42n)
79L - DLOUHODOBÝkarta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - ICT (§42k)
80L - DLOUHODOBÝkarta vnitropodnikově převedeného zam. jiného čl. státu EU - mobile ICT (§42m)
881 - ŽADATEL NA OAMP - 88JINÉ
91S - VÍZUM STRPĚNÍ 326/99STRPĚNÍ POBYTU dle zák.326/1999 Sb.
91L - DLOUHODOBÝSTRPĚNÍ POBYTU dle zák.326/1999 Sb.
91V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮSTRPĚNÍ POBYTU dle zák.326/1999 Sb.
93V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮADS VÍZUM- MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ
95L - DLOUHODOBÝSoužití rodiny-žad.manžel(§42a)
96L - DLOUHODOBÝSoužití rodiny-žad.dítě v ČR(§42a)
97L - DLOUHODOBÝSoužití rodiny-žad.dítě mimo ČR(42a)
98L - DLOUHODOBÝSoužití rodiny-ostatní rod.přísl.(§42a)
99V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮJINÉ / OSTATNÍ
99L - DLOUHODOBÝJINÉ / OSTATNÍ
99P - PŘECHODNÝ OBČ. EUJINÉ / OSTATNÍ
0Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUZDRAVOTNÍ
2Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUKULTURNÍ
4Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUPOZVÁNÍ
6Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUPODNIKÁNÍ-OSVČ
36V - VÍZOVÝ NAD 90 DNŮpodnikání-účast v právnické osobě
36L - DLOUHODOBÝpodnikání-účast v právnické osobě
36P - PŘECHODNÝ OBČ. EUpodnikání-účast v právnické osobě
36Q - DLOUHODOBÝ - rezident v jiném státě EUpodnikání-účast v právnické osobě
41T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUZ HUMANITÁRNÍCH DŮVODŮ
41W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentZ HUMANITÁRNÍCH DŮVODŮ
42T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUJINÝCH DŮVODŮ HODNÝCH ZŘETELE
42W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentJINÝCH DŮVODŮ HODNÝCH ZŘETELE
43T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUV ZÁJMU ČR
43W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentV ZÁJMU ČR
47Z - ŽADATEL NA OAMP MVPOBYT PO AZYLU
47T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUPOBYT PO AZYLU
47W - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTU - rezidentPOBYT PO AZYLU
48T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUOPRÁVNĚNÍ K TRVALÉMU POBYTU
51T - TRVALÝ OBČ. 3.STÁTUTRVALÝ POBYT - OSTATNÍ
VI - PŘECHODNÝ - VOJÁKVOJÁK (zák. č. 310/1999 Sb.)

Kódy států používané MV a cizineckou policií

Ministerstvo vnitra a Policie ČR, odbor cizinecké policie používá následující kódy států ve věcech pobytu a azylu cizinců. Jedná se o seznam podle standardu ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci). Tento seznam obsahuje varianty se 2 a 3 písmeny. MV používá variantu se 3 písmeny (ISO ISO 3166-1 alpha-3):

Kód státuStátStát anglicky
AFGAfghánistánAfghanistan
UNAAgentura spoj. národůUnited Nations Agency
ALAAlandské ostrovyAland Islands
ALBAlbánieAlbania
DZAAlžírskoAlgeria
ASMAmerická SamoaAmerican Samoa
VIRAmerické Panenské ostr.American Virgin Isl.
ANDAndorraAndorra
AGOAngolaAngola
AIAAnguillaAnguilla
ATAAntarktidaAntarctica
ATGAntigua a BarbudaAntigua and Barbuda
ARGArgentinaArgentina
ARMArménieArmenia
ABWArubaAruba
AUSAustrálieAustralia
AZEÁzerbájdžánAzerbaijan
BHSBahamyBahamas
BHRBahrajnBahrain
BGDBangladéšBangladesh
BRBBarbadosBarbados
BELBelgie Belgium
BLZBelizeBelize
BLRBěloruskoBelarus
BENBenin Benin
BMUBermudyBermudas
BTNBhútánBhutan
VENBolívarovská republika VenezuelaBolivarian Republic of Venezuela
BESBonaire, Svatý EustachBonaire, St. Eustatius
BIHBosna a HercegovinaBosnia and Herzegovina
BWABotswanaBotswana
BVTBouvetův ostrovBouvet Island
BRABrazílieBrazil
GBDbritská závislá územíBritish Dependent Territory
GBPbritské chráněné osobyBritish protected persons
GBSBritské osobyBritish persons
VGBBritské Panenské ostrovyBritish Virgin Islands
GBObritské zámořské územíBritish Overseas Territory
IOTBrit.indickooceán.územíBritish Indian Ocean Territory
GBNbrit.zámořská národnostBritish Overseas Nationality
BRNBrunej DarussalamBrunei Darussalam
BGRBulharskoBulgaria
BFABurkina FasoBurkina Faso
BDIBurundiBurundi
COKCookovy ostrovyCook Islands
CUWCuraçaoCuraçao
TCDČadChad
MNEČerná HoraMontenegro
CZEČeská republikaCzech Republic
CHNČínaChina
DNKDánskoDenmark
DMADominikaCommonwealth of Dominica
DOMDominikánská republikaDominican Republic
DJIDžibutskoDjibouti
EGYEgyptEgypt
ECUEkvádorEcuador
ERIEritreaEritrea
ESTEstonskoEstonia
ETHEtiopieEthiopia
FROFaerské ostrovyFaeroe Islands
FLKFalklandské os. (Malvíny)Falkland Islands (Malvinas)
FJIFidžiFiji
PHLFilipínyPhilippines
FINFinskoFinland
FRAFrancieFrance
GUFFrancouzská GuyanaFrench Guyana
ATFFrancouzská jižní územíFrench Southern and Antarctic Lands
PYFFrancouzská PolynésieFrench Polynesia
GABGabonGabon
GMBGambieGambia
GHAGhanaGhana
GIBGibraltarGibraltar
GRDGrenadaGrenada
GRLGrónskoGreenland
GEOGruzieGeorgia
GLPGuadeloupeGuadeloupe
GUMGuamGuam
GTMGuatemalaGuatemala
GGYGuernseyGuernsey
GINGuineaGuinea
GNBGuinea-BissauGuinea-Bissau
GUYGuyanaGuyana
HTIHaitiHaiti
HMDHeardův o. a McDonald o.Heard Island and McDonald Islands
HNDHondurasHonduras
HKGHongkongHong Kong
CHLChileChile
HRVChorvatskoCroatia
INDIndieIndia
IDNIndonésieIndonesia
IRQIrákIraq
IRNÍrán(islámská republika)Iran (Islamic Republic)
IRLIrskoIreland
ISLIslandIceland
ITAItálieItaly
ISRIzraelIsrael
JAMJamajkaJamaica
JPNJaponskoJapan
YEMJemenYemen
JEYJerseyJersey
ZAFJižní AfrikaRepublic of South Africa
SSDJižní SúdánRepublic of South Sudan
JORJordánskoJordan
SGSJ.Georgie a J.Sandw.o.South Georgia and the South Sandwich Islands
CYMKajmanské ostrovyCaiman Islands
KHMKambodžaCambodia
CMRKamerunCameroon
CANKanadaCanada
CPVKapverdyRepublic of Cape Verde
QATKatarQatar
KAZKazachstánKazakhstan
KENKeňaKenya
KIRKiribatiKiribati
CCKKokosové(Keelingovy)os.Cocos (Keeling) Islands
COLKolumbieColombia
COMKomoryComoro Islands
COGKongo, republikaRepublic of Congo
CODKongo,demokratická rep.Democratic Republic of Congo
PRKKorea, lid. dem. rep.Democratic People's Republic of Korea
KORKorejská republikaRepublic of Korea
XXKKosovoKosovo
CRIKostarikaCosta Rica
CUBKubaCuba
KWTKuvajtKuwait
CYPKyprCyprus
KGZKyrgyzstánKyrgyzstan
LAOLaoská lid.dem.repub.Laos
LSOLesothoLesotho
LBNLibanonLebanon
LBRLibérieLiberia
LBYLibyeLibya
LIELichtenštejnskoLiechtenstein
LTULitvaLithuania
LVALotyšskoLatvia
LUXLucemburskoLuxembourg
MACMacaoMacao
MDGMadagaskarMadagascar
HUNMaďarskoHungary
MKDMakedonie,býv.jug.rep.Macedonia (FYROM)
MYSMalajsieMalaysia
MWIMalawiMalawi
MDVMaledivyMaldives
MLIMaliMali
MLTMaltaMalta
MARMarokoMorocco
MHLMarshallovy ostrovyMarshall Islands
MTQMartinikMartinique
MUSMauriciusMauritius
MRTMauritánieMauritania
MYTMayotteMayotte
UMIMenší odleh.ostrovy USAUnited States Minor Outlying Islands
MEXMexikoMexico
FSMMikronésie,feder.státyFederated States of Micronesia
BOLMnohonárodní stát BolívieBolivia
MDAMoldavská republikaMoldova
MCOMonakoMonaco
MNGMongolskoMongolia
MSRMontserratMontserrat
MOZMosambikMozambique
MMRMyanmarMyanmar
NAMNamibieNamibia
NRUNauruNauru
DEUNěmeckoGermany
NPLNepálNepal
NTZneutrální zónaneutral zone
NERNigerNiger
NGANigérieNigeria
NICNikaraguaNicaragua
NIUNiueNiue
ANTNizozemské AntilyDutch Antilles
NLDNizozemskoNetherlands
NORNorskoNorway
NCLNová KaledonieNew Caledonia
NZLNový ZélandNew Zealand
OMNOmánOman
UNOOSNUN
XXAosoba bez státní přísl.stateless person
---osoba neurčené státní příslušnostiperson of unknown citizenship
IMNOstrov ManIsland of Man
NFKOstrov NorfolkIsland of Norfolk
MNPOstrovy Severní MarianyCommonwealth of the Northern Mariana Islands
TCAOstrovy Turks a CaicosTurks and Caicos Islands
PUSostrovy USA v Tichém oceánuTrust Territory of the Pacific Islands (USA)
PAKPákistánPakistan
PLWPalauPalau
XABPalestinPalestine
PSEPalestinské území (ok.)occupied Palestinian territories
PANPanamaPanama
PNGPapua Nová GuineaPapua New Guinea
PRYParaguayParaguay
PERPeruPeru
PCNPitcairnPitcairn
CIVPobřeží slonovinyIvory Coast
POLPolskoPoland
PRIPortorikoPuerto Rico
PRTPortugalskoPortugal
AUTRakouskoAustria
RKSRepublika KosovoRepublic of Kosovo
REURéunionRéunion
GNQRovníková GuineaEquatorial Guinea
ROURumunskoRomania
RUSRuská federaceRussian Federation
RWARwandaRwanda
XMRŘád Maltézských rytířůSovereign Military Order of Malta
GRCŘeckoGreece
SPMSaint Pierre a MiquelonSaint Pierre and Miquelon
SLVSalvadorSalvador
WSMSamoaSamoa
SMRSan MarinoSan Marino
SAUSaúdská ArábieSaudi Arabia
SENSenegalSenegal
SYCSeychelySeychelles
SLESierra LeoneSierra Leone
SGPSingapurSingapore
SVKSlovenskoSlovakia
SVNSlovinskoSlovenia
SOMSomálskoSomalia
ARESpojené arabské emirátyUnited Arab Emirates
GBRSpojené královstvíUnited Kingdom of Great Britain
USASpojené státyUnited States of America
SRBSrbskoSerbia
SCGSrbsko a Černá HoraSerbia and Montenegro
LKASrí LankaSri Lanka
CAFStředoafrická republikaCentral African Republic
SDNSúdánSudan
SURSurinamSuriname
SJMSvalbard a Jan MayenSvalbard and Jan Mayen
SHNSvatá Helena,AscensionSt. Helena, Ascension
LCASvatá LucieSt. Lucia
BLMSvatý BartolomějTerritorial collectivity of Saint Barthélemy
KNASvatý Kryštof a NevisFederation of Saint Kitts and Nevis
MAFSvatý Martin (francouzs.)Saint Martin (French)
SXMSvatý Martin (nizozems.) Saint Martin (Dutch)
VATSvatý stolec (Vatik.mě)Holy See (Vatican)
SWZSvazijskoSwaziland
YUGSvazová republika JugoslávieYugoslavia
VCTSv. Vincenc a GrenadinySaint Vincent and the Grenadines
STPSv.Tomáš a Princ.ostrovDemocratic Republic of Sao Tomé and Príncipe
SYRSyrská arabská republikSyrian Arab Republic
SLBŠalomounovy ostrovySalomon Islands
ESPŠpanělskoSpain
SWEŠvédskoSweden
CHEŠvýcarskoSwitzerland
TJKTádžikistánTajikistan
TZATanzanská sjed.republikUnited Republic of Tanzania
THAThajskoThailand
TWNTchaj-wan, čín.provincTaiwan
PCITichomořské ostrovyTrust Territory of the Pacific Islands
TGOTogoTogo
TKLTokelauTokelau
TONTongaTonga
TTOTrinidad a TobagoTrinidad and Tobago
TUNTuniskoTunisia
TURTureckoTurkey
TKMTurkmenistánTurkmenistan
TUVTuvaluTuvalu
UGAUgandaUganda
UKRUkrajinaUkraine
XXBuprchlík dle konvencerefugee (Convention)
XXCuprchlík ostatnírefugee (other)
URYUruguayUruguay
UZBUzbekistánUzbekistan
CXRVánoční ostrovChristmas Island
VUTVanuatuVanuatu
VNMVietnamVietnam
TLSVýchodní TimorEast Timor
WLFWallis a FutunaWallis and Futuna
ZARZaireZaire
ZMBZambieZambia
ESHZápadní SaharaWestern Sahara
ATNZemě královny MaudQueen Maud Land
ZWEZimbabwe
Zimbabwe

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny (Lex Ukrajina)Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny
Přechodný pobyt cizince po rozvodu manželství s občanem EUPřechodný pobyt cizince po rozvodu manželství s občanem EU