Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

2021-10-07T21:02:40+02:0002.10.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, družka, registrovaný partner, partnerka). Tento článek se obdobně vztahuje i na výslechy prováděné v [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

2021-10-07T21:03:12+02:0028.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná pr [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)

2021-10-07T20:54:03+02:0024.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců. Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem jednotlivýc [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

2021-10-07T21:03:33+02:0020.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců (manžel, rodič, potomek). Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informac [...]

Rodinný příslušník občana EU a ČR

2021-08-21T11:16:53+02:0006.08.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: |

Tento článek se zabývá novým vymezením pojmu "rodinný příslušník občana EU" ve smyslu novely zákona o pobytu cizinců č. 274/2001 Sb. Zjednodušeně řečeno, zákon o pobytu cizinců nyní rozlišuje tzv. "bližší rodinné příslušníky občana EU a ČR", ve smyslu § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců a tzv. [...]

Doklady nutné ke sňatku s cizincem ze třetího státu na území ČR

2021-08-21T11:25:44+02:0019.01.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: |

Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky. Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na jakémkoli matričním úřadě. K tomuto dotazníku je třeba dále připojit: rodný list ( [...]

Žádost o trvalý pobyt cizince – jako rodiče nezletilého občana ČR

2021-08-12T03:40:30+02:0018.01.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: |

Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako rodiče nezletilého občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačn [...]

Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP)

2021-07-18T21:49:28+02:0007.05.2020|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: |

Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP) je zpravidla prováděna za účelem prověření, zda žadatel - cizinec - bydlí a žije na adrese, kterou uvádí v žádosti o pobytové povolení a současně jde o jeho hlášenou adresu pobytu vedenou v příslušné evidenci cizinců. Pobytové kontroly se také pravidel [...]

Žádost o prodloužení platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana EU

2021-08-21T11:30:45+02:0001.08.2019|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: |

Žádost o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plnou moc a my se o vše postaráme. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žád [...]

Název