Kategorie článků:

Judikatura

JSTE ZDE:Úvod>Judikatura

Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

05.05.2021|Kategorie: Aktuality, Judikatura, Trestní právo hmotné|Štítky: |

Ústavní soud dnes vyhlášeným nálezem sp. zn. Pl. ÚS 98/20, ze dne 27.04.2021, zrušil část § 289 trestního zákoníku, který zmocňoval vládu k přijetí nařízení pro určení, jaké množství omamných a psychotropních látek se považuje za větší než malé. Ústavní soud dále zrušil nařízení vlády stanovující, k [...]

Zajištění a provedení důkazu pachovou stopou v trestním řízení

03.05.2021|Kategorie: Judikatura, Trestní právo procesní|Štítky: |

Je metoda pachové identifikace skutečně spolehlivá? Lze důkaz pachovou stopou provedený v hlavním líčení zpochybnit? Odpovědi na tyto otázky přináší tento článek. Prokázaná nespolehlivost pachové stopy v konkrétních případech naší advokátní praxe Zpochybnění pachové stopy je mimořádně obtížené, ale [...]

Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR

03.03.2021|Kategorie: Aktuality, Judikatura, Náhrada újmy v trestním právu|Štítky: , |

Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze "Kummer v. Česká republika" shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zacházení osoby během jejího zajištění na služebně Policie ČR. Jiným slovy řečeno ESLP rozhodl, že Česká republika porušila Čl. 3 Evropské Úmluv [...]

Legislativa EU (směrnice č. 2008/115/ES) brání uložení trestu odnětí svobody cizinci pro jeho samotný neoprávněný vstup na území jiného členského státu EU

07.06.2016|Kategorie: Judikatura|Štítky: |

Legislativa Evropské unie brání uložení trestu odnětí svobody cizinci ze třetího státu jen pro jeho samotné neoprávněné překročení státní hranice a vstup na území jiného členského státu EU, jehož důsledkem je jeho neoprávněný (nelegální) pobyt. Toto stanovisko zaujal Soudní dvůr Evrop [...]

Samotná existence platného povolení k trvalému pobytu u cizince nebrání uložení trestu vyhoštění

26.12.2014|Kategorie: Judikatura|Štítky: |

Povolení dlouhodobého pobytu a později trvalého pobytu na území České republiky pachateli samo o sobě nezakládá okolnost vylučující uložení trestu vyhoštění podle § 80 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Z dikce tohoto ustanovení „pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní [...]

Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

05.05.2021|Kategorie: Aktuality, Judikatura, Trestní právo hmotné|Štítky: |

Ústavní soud dnes vyhlášeným nálezem sp. zn. Pl. ÚS 98/20, ze dne 27.04.2021, zrušil část § 289 trestního zákoníku, který zmocňoval vládu k přijetí nařízení pro určení, jaké množství omamných a psycho [...]

Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR

03.03.2021|Kategorie: Aktuality, Judikatura, Náhrada újmy v trestním právu|Štítky: , |

Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze "Kummer v. Česká republika" shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zacházení osoby během jejího zajištění na služebn [...]

Legislativa EU (směrnice č. 2008/115/ES) brání uložení trestu odnětí svobody cizinci pro jeho samotný neoprávněný vstup na území jiného členského státu EU

07.06.2016|Kategorie: Judikatura|Štítky: |

Legislativa Evropské unie brání uložení trestu odnětí svobody cizinci ze třetího státu jen pro jeho samotné neoprávněné překročení státní hranice a vstup na území jiného členského státu [...]

Název