Kategorie: Generální advokátní praxe

Zejména dlouhodobým klientům a v určitých případech, můžeme poskytnout právní pomoc v rámci jakéhokoli právního odvětví.

Některé případy této právní pomoci vyplývají z níže uvedených právních návodů:

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

2022-05-24T11:05:07+02:00Kategorie: Společnosti|Štítky: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po [...]

Ručení a odpovědnost jednatele (statutárního orgánu) za závazky společnosti jejím věřitelům

2022-05-24T11:10:35+02:00Kategorie: Společnosti|

V poslední době, postupně dochází čím dál tím více k uplatňování dalších právních postupů věřitelů při vymáhání pohledávek. Mnohé tyto postupy byly možné již před rokem 2014, tedy před nabytím úč [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

2022-04-22T18:59:12+02:00Kategorie: Společnosti|

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. O [...]

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

2022-05-01T00:35:50+02:00Kategorie: Společnosti|

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového [...]

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

2022-05-28T03:05:26+02:00Kategorie: Nemovitosti|Štítky: |

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, po [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

2022-05-06T18:58:42+02:00Kategorie: Generální advokátní praxe|Štítky: , |

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji u [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

2022-05-06T18:58:42+02:00Kategorie: Generální advokátní praxe|Štítky: |

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně ne [...]

Odstranění stavby v občanském soudním řízení

2022-05-28T03:20:10+02:00Kategorie: Nemovitosti|Štítky: , |

Článek se zabývá přesným a konkrétním popisem, jak dosáhnout odstranění cizí stavby, stojící na Vašem pozemku občansko-právním způsobem, a to na náklady vlastníka stavby. Dosáhnout odstranění cizí sta [...]

Název