Kategorie právních návodů:
Řízení ve věcech pobytu cizinců

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

22.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Lhůty k vydání rozhodnutí podle druhu žádosti o pobytové povolení Typů ž [...]

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

03.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Pokud žadatel ve lhůtě stanovené správním orgánem (např. OAMP MV, OCP) není schopen doložit dokumenty vyžadované výzvou k odstranění vad žádosti, nezbývá žadateli než požádat o prodloužení lhůty. V op [...]

Jak zjistit zda Ministerstvo vnitra už rozhodlo o žádosti – informace o stavu řízení

31.03.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|

Častý dotaz cizinců, zvláště těch, kteří v ČR ještě nepobývají delší dobu, je jak zjistit, zda MV už rozhodlo jejich o žádosti o pobytové povolení. Rychlá informace - webová stránka MV Za tímto účelem [...]

Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu

08.03.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: |

Častou otázkou je, zda cizinec může pobývat na jiné adrese, než jeho místo hlášeného pobytu evidované v cizineckém informačním systému a které je zapsané v dokladu o pobytu cizince. K obsahu právního [...]

Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

05.02.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. "business vízum" provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území Č [...]

Pozdní odvolání cizince ve správním řízení – přezkumné řízení

07.01.2021|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|

Odvolání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta činí ve většině případů 15 dnů, ale u některých rozhodnutí, například o správním vyhoštění, je odvolací lhůta jen pětidenní. Odvolací lhůt [...]

Název