Kategorie: Cizinecké právo

Právní služby v oblasti cizineckého práva, jejichž některé příklady jsou uvedeny níže:

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

2022-05-25T19:29:04+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Lhůty k vydání rozhodnutí podle druhu žádosti o pobytové povolení Typů ž [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

2022-05-24T11:05:51+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy ž [...]

Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR

2022-05-24T11:07:28+02:00Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Právní návod se zabývá žádostí o krátkodobé (Schengenské vízum) rodinných příslušníků občana ČR, resp. EU. Zejména se jedná o žádosti manžela (manželky) občana ČR, za účelem návštěvy tohoto občana v Č [...]

Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

2022-05-15T22:54:02+02:00Kategorie: Správní vyhoštění, nežádoucí osoba|Štítky: , |

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o odstranění tvrdosti správního vyhoštění, jinými slovy o zkrácení této doby správního vyhošt [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)

2022-05-24T11:16:01+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zák [...]

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

2022-05-24T11:08:20+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Pokud žadatel ve lhůtě stanovené správním orgánem (např. OAMP MV, OCP) není schopen doložit dokumenty vyžadované výzvou k odstranění vad žádosti, nezbývá žadateli než požádat o prodloužení lhůty. V op [...]

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum – pravidlo 90/180

2022-05-24T11:08:40+02:00Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Schengenské vízum) a zejména tzv. pravidla délky pobytu 90/180. K obsahu článku Článek [...]

Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií

2022-05-18T18:54:26+02:00Kategorie: Vízové štítky|

Návod přináší aktuální přehled číselných kódů druhů víz a pobytových povolení používaných na vízových štítcích vylepovaných do pasu a dále kódy druhu pobytu používané na biometrických průkazech pobyto [...]

Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny

2022-05-18T18:58:12+02:00Kategorie: Dočasná, doplňková a mezinárodní ochrana|

Právní návod se zabývá získáním pobytového povolením spočívajícím v dočasné ochraně občanů Ukrajiny na území ČR, včetně souvisejících otázek, v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na její území, [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

2022-05-24T11:07:44+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: |

V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

2022-04-22T19:53:58+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 [...]

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)

2022-04-22T20:35:44+02:00Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|

Časté dotazy směřují k délce lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. Podle platné právní úpravy má o žádosti o nové posouzení důvodů neuděl [...]

Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu

2022-04-22T20:42:50+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: |

Častou otázkou je, zda cizinec může pobývat na jiné adrese, než jeho místo hlášeného pobytu evidované v cizineckém informačním systému a které je zapsané v dokladu o pobytu cizince. K obsahu právního [...]

Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

2022-04-22T20:42:49+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. "business vízum" provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území Č [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 274/2021 Sb.

2022-04-22T20:36:52+02:00Kategorie: Změny zákonů (cizinci, občanství, azyl)|

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 274/2021 Sb, které nabyla účinnosti dne 02.08.2021, mění podmínky pobytu cizinců na území ČR a některé související zál [...]

Název