K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Kategorie: Společnosti|Poslední aktualizace návodu: 03.03.2022|
Úvod>Generální advokátní praxe>Společnosti>K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti
Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných právOznačení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv
Bezvízový styk s UkrajinouBezvízový styk

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla.

Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, zpravidla doručovanou soudem do datové schránky, nebo když se předmětná datová zpráva v informačním systému společnosti prostě ztratí, může dojít ke zrušení společnosti a zahájení její nedobrovolné likvidace zcela bez vědomí společníků a statutárního orgánu. Zvlášť  závažné následky pro majetek společnosti a tedy i společníků, potom způsobí např. dražba nemovitosti společnosti v likvidaci.

Tento  příspěvek se proto upozorňuje na to, jaké listiny musí obchodní společnost zakládat do sbírky listin obchodního rejstříku a dále jsou zmíněny některé další zákonné povinnosti, které musí obchodní korporace ze zákona plnit. Je totiž nutno si uvědomit, že nestačí pouze do sbírky listin zakládat účetní závěrky, ale právní úprava stanovuje ještě některé další  povinnosti.

K některým základním povinnostem obchodní společnosti zakládat dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku

  • Každoroční povinnost zveřejňovat účetní závěrku a případně i jiné související dokumenty (např. výroční zprávu apod.) jejich uložením do sbírky listin rejstříkového soudu v termínech a v rozsahu stanoveném zákonem o účetnictví, v závislosti na druhu obchodní korporace a jejím obratu.
  • Dále je nutno zmínit každoroční povinnost zakládat do sbírky listin rejstříkového soudu zprávu o vztazích  mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Tato povinnost vzniká např. i u jednočlenné spol. s r.o., tedy společnosti, která má jediného společníka. Podrobnosti viz zákon o obchodních korporacích. Tuto povinnost obchodní společnosti často neplní, jelikož zpravidla o ní ani nevědí.
  • Povinnost zakládat úplné znění zakladatelské listiny (společenské smlouvy či stanov)  do sbírky listin rejstříkového soudu, v případě, že dojde k jejich změně jiným způsobem než notářským zápisem.

Nezmiňuje se zde úplný výčet všech listin povinně zakládaných do sbírky listin (např. notářské zápisy o změně společenské smlouvy apod.), jelikož se musí povinně dokládat k návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku a bez jejich doložení soud změnu nezapíše. Rovněž se v tomto příspěvku nezmiňuje povinnost zakládat do sbírky listin dokumenty ve výjimečných případech jako např. zpráva o poskytnutí finanční asistence apod. V případě, že společnost realizuje určité změny nebo činnosti, je třeba pamatovat na to, že zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, může stanovit povinnost založit do sbírky listin, nebo zveřejnit v obchodním věstníku, i jiné dokumenty než výše uvedené. 

K některým dalším základním povinnostem obchodní společnosti

  • Udržovat stále platný právní důvod (titul) k nemovitosti (adrese), kde má společnost umístěno sídlo. Jde zejména o případy, kdy společnosti skončí nájemní smlouva k prostorům, nebo k tzv. virtuálnímu sídlu, kde má umístěno její sídlo.
  • V poslední době rejstříkové soudy rovněž spatřují důvody ke zrušení společnosti pokud nepřizpůsobí její společenskou smlouvu (stanovy, zakladatelskou listinu) novému zákonu o obchodních korporacích.
  • Podnět rejstříkovému soudu ke zrušení společnosti může také dojít od jejího věřitele nebo např. od Finančního úřadu, pokud společnost nepodává daňová přiznání apod.

Další sankce a následky

Kromě zmíněného zrušení společnosti soudem, za porušení výše uvedených povinností hrozí společnosti uložení pokuty. Ve výjimečných případech může dojít i na trestní odpovědnost společnosti nebo jejího statutárního orgánu.

Následky poručení výše uvedených povinností u cizinců, kteří jsou statutárními orgány obchodní společnosti

Další negativní následky porušení výše uvedených povinností mohou dopadat na cizince pobývající v ČR na základě pobytového povolení za účelem podnikání – účast v právnické osobě, nejčastěji ve funkci spol. s r.o.

Např. pokud Ministerstvo vnitra (často v řízení žádosti o pobytové povolení) zjistí, že společnost, ve které žadatel figuruje např. ve funkci jednatele nezakládá každoročně do sbírky listin účetní závěrky, může v tom spatřovat i důvod k zamítnutí žádosti o pobytové povolení.

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných právOznačení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv
Bezvízový styk s UkrajinouBezvízový styk