Jazyky

Výchozím jazykem tohoto webu je český jazyk. Další jazykové verze jsou přeloženy automatizovaně za použití vysoce kvalitního SW. Přesto ale mohou obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností nebo rozdílů je rozhodující české znění všech stránek tohoto webu.

S klienty komunikujeme v českém, anglickém a ruském jazyce. Pro jiné jazyky si klient zajištuje tlumočníka.