Naše jazyky

Výchozím jazykem našeho webu je český jazyk. Většina stránek webu (kromě blogu, nabídek některých smluv apod.) je manuálně přeložena do angličtiny a ruštiny.

Právní služby poskytujeme a s klienty komunikujeme v českém, anglickém a ruském jazyce.

Právní služby poskytujeme v plném rozsahu českého práva a částečně dle mezinárodního práva a práva Evropské unie.