CIZINECKÉ А AZYLOVÉ PRÁVO

Právní pomoc nejvyšší kvality pro všechny cizince v imigračním, cizineckém, azylovém a uprchlickém právu.

TRESTNÍ PRÁVO

Poskytneme spolehlivé právní zastoupení a obhajobu v trestním řízení všem obviněným fyzickým i právnickým osobám.

NÁHRADA ÚJMY A ŠKODY

Účinné soudní vymáhání všech nároků na náhradu újmy či škody nebo pojistného plnění, z jakékoli škodné události.

Advokáti na cizinecké i trestní právo a náhradu škody

V urgentních případech volejte ihned a kdykoli ⇒

©2017 advokáti online s.r.o.

Search