Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Evropská úmluva o státním občanství
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení