Zákon o vyvlastnění

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pozemních komunikacích
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi