Zákon o vlastnictví bytů

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění dřívějších předpisů. Tento zákon byl v účinnosti od 01.05.1994 do 01.01.2014, kdy byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník z roku 1964
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží