Zákon o státním občanství

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Trestní zákon
Zákon o zaměstnanosti