Zákon o půdě

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o zaměstnanosti
Zákon o pozemních komunikacích