Zákon o pobytu cizinců

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o právní pomoci mezi ČR a Ukrajinou
Protikuřácký zákon