Zákon o bezpečnosti ČR

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Krizový zákon
Správní řád