Zákon o advokacii

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Advokátní tarif
Novela č. 163/2020 Sb.