Vízový kodex

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009, ze dne 13.07.2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

Přestupkový zákon
Schengenský hraniční kodex