Ústava ČR

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení EU č. 593/2008
OAMP MV