Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pro ČR vyhlášená sdělením č. 160/1991 Sb. Úmluva je také známa pod označeními “Vídeňská úmluva”, nebo pod anglickou zkratkou CISG (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods).

Zákon o vlastnictví bytů
Nařízení EU č. 593/2008