Úmluva o apostile

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (úmluva o apostile) byla pro ČR publikována a vyhlášena sdělením č. 45/1999 Sb.

Zákon o mezinárodním právu soukromém
Smlouva o právní pomoci mezi ČR a Ukrajinou