Trestní zákon

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v dřívějším znění. Trestní zákon byl v účinnosti od 01.01.1962 do 01.01.2010, kdy byl zrušen zákonem č. 40/2009 Sb.

Protikuřácký zákon
Zákon o státním občanství