Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Orgány činné v trestním řízeníOrgány činné v trestním řízení
Nejvyšší správní soud