Střední občanský zákoník

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Insolvenční zákon
Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu