Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o omezení plateb v hotovosti
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí