Spol. s r.o.

Společnost s ručením omezeným, kapitálová obchodní společnost, podle českého práva, upravená zejména zákonem o obchodních korporacích.

Zákon o obchodních korporacích
Zákon o azylu