Smlouva o právní pomoci mezi ČSSR a SSSR

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, publikovaná a vyhlášená pro ČR vyhláškou č. 95/1983 Sb.

Trestní zákoník
Zákon o mezinárodním právu soukromém