Smlouva o právní pomoci mezi ČR a Ukrajinou

Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, publikovaná a vyhlášená pro ČR sdělením č. 123/2002 Sb.m.s.

Úmluva o apostile
Zákon o pobytu cizinců