Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382, ze dne 04.03.2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana >>.

Směrnice Rady č. 2001/55/ES
Zákon o dočasné ochraně cizinců