Protikuřácký zákon

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pobytu cizinců
Trestní zákon