Přestupkový zákon

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela č. 163/2020 Sb.
Vízový kodex