Policejní orgán je termín zavedený § 12 odst. 2 trestního řádu. Policejní orgán je jedním z orgánů činných v trestním řízení. Policejní orgán působí zejména v přípravném řízení. Policejním orgánem jsou podle druhu řešení trestní věci zejména následující součásti bezpečnostních sborů:

  • útvary Policie České republiky,
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů,
  • pověřené orgány Vězeňské služby,
  • pověřené celní orgány,
  • pověřené orgány Vojenské policie,
  • pověřené orgány Bezpečnostní informační služby,
  • pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace,
  • pověřené orgány Vojenského zpravodajství,
  • pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Orgány činné v trestním řízeníOrgány činné v trestním řízení