Orgány činné v trestním řízení jsou: soud, státní zástupce a policejní orgán. K tomu viz § 12 odst. 1 trestního řádu.

Orgány činné v trestním řízeníPolicejní orgán
Změny zákonů v právní specializaci advokátní kancelářeTrestní řád