Novela č. 163/2020 Sb.

Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon o advokacii
Přestupkový zákon