Krizový zákon

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon o bezpečnosti ČR