Insolvenční zákon

Zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o velké privatizaci
Střední občanský zákoník