Evropská úmluva o státním občanství

Evropská úmluva o státním občanství, publikovaná pod č. 76/2004 Sb. m. s.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Zákoník práce