Cizinec ze třetího státu

Cizincem ze 3. státu je každý cizinec, který není občanem Evropské unie a také není občanem státu EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) nebo občanem státu ESVO (Švýcarsko)

Sbírka rozhodnutí NSS
Jiný členský stát