Glosář právních pojmů

Glosář zkratek právních pojmů použitých v odborných článcích a v odpovědích právní dotazy (FAQs)

Trestní zákon

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v dřívějším znění. Trestní zákon byl v účinnosti od 01.01.1962 do 01.01.2010, kdy byl zrušen zákonem č. 40/2009 Sb.

Název