Glosář právních pojmů

Glosář zkratek právních pojmů použitých v odborných článcích a v odpovědích právní dotazy (FAQs)

Směrnice Rady č. 2001/55/ES

Směrnice Rady č. 2001/55/ES, ze dne 20.07.2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími

Spol. s r.o.

Společnost s ručením omezeným, kapitálová obchodní společnost, podle českého práva, upravená zejména zákonem o obchodních korporacích.

Název