Glosář právních pojmů

Glosář zkratek právních pojmů použitých v odborných článcích a v odpovědích právní dotazy (FAQs)

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Často používané zkratky a označení pro tento zákon jsou také “NOZ” nebo “nový občanský zákoník”.

Název