Glosář právních pojmů

Glosář zkratek právních pojmů použitých v odborných článcích a v odpovědích právní dotazy (FAQs)

Jiný členský stát

Pod pojmem “jiný členský stát” se mají na mysli členské státy EU a členské státy EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) nebo státy, resp. stát ESVO (Švýcarsko)

Název