Kategorie: Orgány a instituce ČR

Czech POINT

Český podací ověřovací informační národní terminál. Czech POINT je informačním systémem, který zajišťuje činnost tzv. kontaktních míst veřejné správy (např. ověřování podpisů a kopií listin, ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku či zřizování a změny datových schránek apod. Czech POINT je spravován ministerstva vnitra.

Název